18.10.2023 ПРВА МЕТЕОРОЛОШКА СТАНИЦА ВО БЕЛИЧКИОТ РЕГИОН

На 18.10.2023 експертите oд Фармахем заедно со претставниците на Здружението за развој на Белица и со поддршка на МЕД инсталираа метеоролошка станица во Беличкиот регион и со тоа отпочна евидентирањето на вредностите на одделни параметри на воздухот.

Поставувањето на метеоролошката станица е дел од проектот: "Граѓанските организации во акција за климатските промени", спроведуван од Еко Свест во партнерство со Македонското здружение на млади правници и Организацијата за промовирање на природните вредности и луѓето со финансиска поддршка од Владата на Шведска.

Оваа софистицирана станица ќе овозможи континуиран мониторинг на одделни параметри за квалитетот на животната средина во Белица. Крајната цел е подобро да ја разбереме природата околу нас за да можеме да го подобриме квалитетот на севкупното живеење.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Назад до новости

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk