Стручен тим

       е-пошта: lab@farmahem.com.mk

 • м-р Васе Калајџиска - раководител, е-пошта: vase.lab@farmahem.com.mk 
 • м-р Бисера Симоновска, спец. по медицинска биохемија, е-пошта: biserka.lab@farmahem.com.mk
 • Мери Спасовска Гичева, дипл. инж. по биологија, е-пошта: meri.lab@farmahem.com.mk
 • Рина Ефтимова, дипл. инж. по биологија
 • Фросина Адамовска, дипл. инж. по биологија
 • Елена Христовска - дипл. инж. по биологија
 • Верче Стаменковска - дипл. инж. по хемија
 • Татјана Костадиновска - дипл. инж. по биологија
 • Наташа Николовска Цуцулеска - медицински лаборант
 • Aндријана Каровска-Џикова - медицински лаборант 
 • Рената Грнчаров - медицински лаборант
 • Лидија Здравковиќ - координатор

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk