Специјалистичко - дијагностичка лабораторија ПЗУ "Дијагностика Фармахем"

Дијагностика Фармахем е првата приватна специјалистичко-дијагностичка лабораторија во Македонија, основана во 1997 година.

Стручниот тим и најсовремените инструменти со кои е опремена лабораторијата овозможуваат изработка на голем број биохемиски параметри во строго контролирани услови и висока точност на резултатите. Анализите се изработуваат со мали количини на крв и за многу кратко време.

Материјалот може да се земе и во домашни услови, а консултацијата со специјалист по медицинска биохемија е бесплатна.

Работиме со сини картони, а за сите анализи кои не се работат во Република Македонија, "Дијагностика Фармахем" ја застапува најголемата европска лабораторија "PASTEUR CERBA" од Париз во која се изработуваат над 3000 различни анализи. Материјалот за анализа се испраќа еднаш неделно, во специјално пропишани услови, а времето на добивање на резултатите е многу кратко.

[Повеќе]

 ПЗУ Дијагностика Фармахем  ПЗУ Дијагностика Фармахем

Населба Ѓорче Петров                              
ул. ,,Борис Серафов“ бр. 2/3, Скопје
тел. 02/ 20 31 905   
e-mail: lab@farmahem.com.mk

работно време:
понеделник - петок: 07:30 - 16:30
сабота: 08:00 - 14:00

Населба Аеродром
бул. ,,Јане Сандански“ бр. 65, Скопје
тел: 02/240 33 53
e-mail: lab@farmahem.com.mk

работно време:
понеделник - петок: 07:30 - 16:30
сабота: 08:00 - 14:00

 

 

 

 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk