Опрема за мерење на емисии

Опрема за мерење на емисии

Во индустриските компании е важно постројките да се водат ефикасно и во исто време да се намали загадувањето на животната средина на најниско можно ниво. Анализаторите на издувните гасови ви помагаат за усогласување со законските регулативи за вредностите за емисија, како и за следење и оптимизирање на производните процеси. Од програмата на Testo нудиме соодветен гасен анализатор прилагоден за Вашите специфични потреби.

Повеќе за различните модели на гасни анализатори, може да погледнете на интернет страницата на Testo:

повеќе

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk