Опрема за мерење на бучава

Опрема за мерење на бучава

За мерење на бучава, нудиме анализатори од програмата на реномираниот англиски производител Cirrus Research,

светски лидер во дизајнирање, производство и снабдување со опрема за мерење на бучава. Со 45-годишно искуство, Cirrus Research континуирано развива нови технологии со кои обезбедува комплетни и едноставни решенија за мониторинг на бучава во работната и животната средина.

повеќе

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk